Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

asteya
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viamysweetheartt mysweetheartt

May 16 2017

asteya

May 15 2017

asteya
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viamaybeyou maybeyou
asteya
asteya
Nie wiem co mnie bardziej przeraża, zobaczyć Cię ponownie czy nie zobaczyć Cię już nigdy.

May 14 2017

asteya
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"

May 12 2017

8948 f804 500

May 08 2017

asteya
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaann16 ann16
asteya
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaberewere berewere
asteya

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viasaysomething saysomething

July 02 2015

asteya
5203 1166
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaann16 ann16

June 05 2015

asteya
3871 2239

May 29 2015

asteya
3913 bc7a
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viagriber griber
asteya

May 27 2015

1929 d349
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaolamiko olamiko

May 24 2015

asteya
3129 42e7
asteya
3809 d33d 500
Reposted fromikhakima ikhakima viavioloncelliste violoncelliste
asteya
0493 8869
Reposted fromallnight allnight viavioloncelliste violoncelliste
asteya
Najgorsze rozmowy to te niedokończone.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala vialeniwieec leniwieec

May 23 2015

asteya
8149 47be
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl